top of page

Planlæg dig ud af ressourcespild på sociale medier

Ønsker du at nå dine mål? Mindske ressourcespild? Skabe overblik og ro omkring den daglige drift? Så er første skridt på vejen at udarbejde et årshjul.


De fleste virksomheder har allerede forstået vigtigheden af sociale medier, og hvordan det kan bidrage til øget brand awareness og omsætning. Dog kæmper mange med kreativitet, motivation og tid, når det kontinuerlige arbejde skal opretholdes. Med få og effektive midler kan du få en mere struktureret tilgang til din virksomheds aktiviteter på sociale medier, så du mindsker risikoen for tab af potentielt salg eller branding.


Årshjulet: Motivation, ressourcer og målsætning

Årshjulet konstrueres i forlængelse af den overordnede strategi og tager de overordnede målsætningerne til et taktisk niveau, som der herefter kan eksekveres på. På den måde udarbejder du en operationel plan for, hvordan dine aktiviteter på sociale medier bidrager til dine overordnede strategiske målsætninger om f.eks. øget markedsandel.

Når årshjulet er konstrueret, bliver det muligt at prioritere jeres ressourcer bedre i forhold til den videre planlægning og eksekvering af jeres content. Det vil nu ikke længere være nødvendigt at opfinde nyt indhold på daglig basis, og jeres risiko for at gå glip af potentielle salg, leads eller brand awareness formindskes igennem planlægningen.

Udover en mere struktureret arbejdsgang, skal der sættes målsætninger for jeres tilstedeværelse og aktiviteter på sociale medier. Disse mål kan sættes på flere niveauer; års- eller månedsbasis, kampagnebaseret- eller blot på et enkelt opslag. Dette er med til at opretholde motivationen og understøtte din virksomheds tilstedeværelse på de valgte platforme.

Disse målsætninger kan f.eks. være:

 • Øget fokus på sociale medier skal øge den samlede omsætningen med 10%

 • X skal øge sin markedsandel med 5% gennem sociale medier

 • 45% af vores kommunikation på sociale medier skal omhandle X, for at skabe øget brand awareness omkring denne USP.

Byggesten i årshjulet

Årshjulet skal være overskueligt og anvendeligt for flere parter i virksomheden, og fungere som det fælles udgangspunkt. Når et årshjul bygges, er det derfor vigtigt at have en bred vifte af komponenter med – se listen herunder:


Overordnet udgangspunkt

Et årshjul er ofte opdelt i måneder på et år, og yderligere i uger eller dage. Dette for at sikre at årshjulet er detaljeret nok og kan rumme de nødvendige informationer.


Mærkedage

For at sikre at ens indhold er relevant for ens kunder, og derved øger chancen for en ønsket handling, skal kunderne rammes dér, hvor de er mentalt. Det er derfor vigtigt at have et overblik over særlige mærke- og temadage i løbet af et år. Listen er lang, og det er vigtigt at udvælge de dage, der giver mening for netop din virksomhed brandmæssigt. Det er dog vigtigt ikke at undervurdere, hvilke resultater der kan opnås, ved at sætte sit produkt eller service i forbindelse med, hvad der sker i omverdenen.

Eksempler på mærke- og temadage:

 • Påske

 • Børnenes sommerferie

 • Tour de France

 • International Doughnut dag d. 4. juni.

Kampagneplan

Den interne plan for virksomhedens salgsfremmende aktiviteter. Her skal bl.a. angives overordnet ansvar og budget, varighed, platform(-e) og fokus.

De følgende punkter kan flyttes til en mere specifik content-plan, hvis det er irrelevant for det overordnede årshjul:

Budget: %-del af budget afsat til sociale medier

Platform: Hvilke platforme benyttes og hvor? (Newsfeed/story)

Ansvar: Hvem har ansvaret for opsætning og eksekvering?

Mål: KPI’er. Hvilke målsætninger er gældende for aktiviteten.

 • Opslag på Facebook skal generere en rækkevidde på 1.000.000 brugere om måneden.

 • Vi skal sende X% af vores følgere ind på vores website hver uge.

 • Der skal være en specifik målsætning for alle opslag – f.eks. rækkevidde og/eller interaktion.


Et dynamisk årshjul

Et årshjul skal ikke være fastlåst. Et årshjul skal fungere som et levende, dynamisk og agilt rammeværktøj, som skal revurderes, måles og udvikles. På den måde sikres det, at praktikken ikke overdøver spontanitet og kreativitet, men tvært imod giver ro og plads til udvikling og andre indsatsområder.


Værktøjer

 • Plandisc: SPASIBAs foretrukne værktøj til dybdegående og fyldestgørende årshjul, hvor der også rent visuelt er mange muligheder. Du bygger dit årshjul på Plandiscs website og har gode muligheder for både at eksportere årshjulet efterfølgende, benytte det online eller dele det mellem kollegaer eller samarbejdspartnere.

 • Templates: Der findes utallige templates til PowerPoint. En hurtig søgning på Google, og du er allerede langt. For at kunne gøre oplevelsen mere digital og levende, kan du med fordel anvende Google Sheets. Dette kan således deles, og anvendes af dem der er blevet givet adgang.

Contentplanen

Contentplanen bliver den operationelle forlængede arm til årshjulet, som fungerer som et styringsværktøj, hvor de ansvarlige parter kan danne sig et overblik over kommende aktiviteter. En contentplan kan fungere som årsplan, måned til måned eller noget helt tredje. Dette er blot efter behov for detaljegrad.

Hvorfor?

En contentplan skal udarbejdes for at sikre sig, at de overordnede strategiske målsætninger også gennemsyrer aktiviteterne på sociale medier. Du bliver mere bevidst omkring din virksomheds tilstedeværelse (dit WHY), hvordan aktiviteterne kan bidrage til din forretning og sørger samtidig for at arbejdsindsatsen på området er mere fokuseret og planlæggende. Derudover mindskes risikoen for at vigtige begivenheder eller events går i glemmebogen, og chancen for at nå de opstillede målsætninger øges.En contentplan er ofte opdelt som ovenfor. Ugens dage inddelt i mulige aktiviteter/platforme, samt mulighed for at plotte medarbejderansvar ind. Derudover er kampagneplan og mærkedage også indsat, så årshjul og contentplan hele tiden er forbundet. KPI’er eller målsætningerne skal altid være tilgængelige for brugerne af contentplanen, hvis ikke visuelt synlige i selve planen.


HUSK at revurdere

En af de vigtigste opgaver ved at arbejde med contentplaner er hele tiden at revurdere sin indsats. Her handler det om at bruge data og ud fra dette optimere. Hver uge eller måned skal der skabes et overblik over, hvilke aktiviteter der genererede flest interessante resultater. Her er der flere punkter der kan inddrages:

 • Overordnet tema

 • Målgruppe

 • Kommunikation og virkemidler

 • Tidspunkt for post

 • Formål for opslaget

 • Interaktion på opslag (Nye følgere, likes, kommentarer, delinger)

 • + andre værdifulde handlinger for virksomheden.

Værktøjer

Der findes mange gode programmer og løsninger til udarbejdelse af contentplan. Det vigtigste er at det opfylder dine behov.

 • Excel/Google Sheets: Download eksisterende skabeloner, eller opret selv en content-plan med de ønskede elementer. Her kan det igen være en fordel at arbejde i Google Sheets, da contentplanen bliver levende og kan benyttes af flere partner på samme tid.

 • Asana: Asanas ”Content Calender” er en god løsning for virksomheder som allerede benytter Asana eller overvejer det. Asana fungerer godt til intern koordinering, der kan bygges deadlines og indlægges briefs. En platform med mange muligheder, og vil typisk passe godt til en virksomhed med mange aktører på samme opgave.

 • Hubspot: Hubspot har lavet en guide og en template som kan downloades og benyttes med det samme. Denne er gratis, og fungerer som et godt udgangspunkt for at komme hurtigt i gang.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page